انتشارات مروارید

سوتلانا آلکسویچ، برنده نوبل ادبی در سال ۲۰۱۵ در این اثر صدای قربانیان فاجعه چرنوبیل را بازتاب می‌دهد. این...

در نسخه سی و هشتم «بررسی کتاب» مجید روشنگر به زندگی و آثار سه شخصیت در ادبیات ایران می‌پردازد؛...