انتصابات

در آخرین روز کاری نمایندگان مجلس نهم، طرح انتصاب افراد در مشاغل حساس به شرط گرفتن استعلام از...

نمايندگان مجلس ایران به کليات طرحی رأی دادند که در صورت تصويب نهايی جزئيات آن، پرس‌وجو از وزارت اطلاعات...