انتقاد روحانی از سپاه

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران گفته «اعتماد متقابل دولت و سپاه در اجرای امور سازندگی دستاوردهای زیادی برای...

اختلاف بین سپاه و دولت بعد از تفاهم درباره سقف قراردادهای اقتصادی فروکش کرد. محمد باقر نوبخت، مشارکت سپاه...

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ،بر اساس این توافق، سپاه پیمانکاری قراردادهایی تا سقف...

محمد علی جعفری دولت روحانی را متهم کرده که به خاطرناکارآمدی‌اش در حل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، در پی...

رئیس جمهوری اسلامی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی ایران یک بار دیگر از سپاه پاسداران انتقاد کرد که...