انتقال آب ارس

دولت ایران گزینه انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را به دلیل هزینه‌های سنگین و زمان طولانی...

دولت ایران انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه را به عنوان آخرین راه حل در نظر می‌گیرد و پیش...

نماينده مردم اروميه خواستار کمک همه مردم ایران به حل مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه شد. او معتقد است...