انتقال زندانیان گوانتانامو

سه زندانی به امارات متحده و یک زندانی به عربستان سعودی منتقل شدند. اوباما از کنگره آمریکا به‌دلیل آن‌که...

با انتقال ۱۲ زندانی یمنی و سه زندانی افغان از گوانتانامو به امارات متحده عربی، باراک اوباما، گام...