انتقام سخت

خمینی اول کتاب توی چشم آدم نگاه می‌کرد، همین. آنچه زیرش، حرفش را نوشته بود، به چشم نمی‌آمد ...

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل نظامی سه‌شنبه ۱۷ دی در مصاحبه با اعتمادآن‌لاین با اشاره به میل و نیاز به...