انجمن آزادی اندیشه

مرجع تقلید شیعه وظیفه نه چندان تازه‌ای را برای نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها معین کرد. او گفت استادان دانشگاه‌ها...

مرجع تقلید شیعه در دیدار با نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها گفت دانشگاه را نمی‌توان حذف کرد اما علم را...

علی میرسپاسی- گمنامی طراح پلاسکو بیان عدم احساس تعلق ایرانیان نسبت به زندگی واقعاً موجودشان است. امّا پیامد چنین...

محسن کدیور- ۱۳۵۹ دانشجویان مسلمان انقلابی با هدف مقطعی و کاملاً سیاسی تعطیلی دفاتر گروه‌​های سیاسی مخالف رژیم یا...

انجمن آزادی اندیشه برای دفاع از علوم انسانی و اجتماعی در ایران و تقویت این علوم تأسیس شده است.

محمدرضا نیکفر − درگیری اندیشه‌ورزانه با موقعیت سرکوب و تلاش برای تحلیل انتقادی رهایی‌بخش آن می‌تواند نقطه قوت رشک‌برانگیز...

کاظم کردوانی: نخستین انگیزه تشکیل انجمن آزادی اندیشه، انجمنی متشکل از استادان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اجتماعی،...