انجمن خودروسازان ايران

احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان

انجمن خودروسازان ايران در نامه‌ای اعلام کرد بنزين توليدی جديد در اين کشور می‌تواند باعث آتش‌سوزی خودروها شود.

 

به گزارش...