انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

علی ربیعی برای دومین بار به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. روحانی در معرفی...

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، مرداد ۱۳۹۲در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که خواهان رفع «محدودیت‌های وضع شده برای مطبوعات و...

۷۷۲ نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی،

بدرالسادات مفیدی، عضو انجمن صنفی