انجمن صنفی کارگران

کاظم فرج‌الهی در این گفت‌وگو به بررسی عملکرد دو دولت‌ حسن روحانی در حوزه فعالیت انجمن‌های کارگری پرداخته است....

ابوالفضل فتح‌الهی، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرده که در ایران...