انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران

انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران در بیانیه‌ای ضمن انتقاد به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و قرار گرفتن نام شرکت "پارس...