انجمن قلم آمریکا

انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی در ایران شد. این بیانیه به‌دنبال بیش...

به گزترش انجمن قلم آمریکادر سال گذشته ۲۳۸ نویسنده و روشنفکر از ۳۴ کشور جهان به‌دلیل کار خود بازداشت...

گروهی از نویسندگان در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از فرمان مهاجرتی ترامپ انتقاد کرده‌اند و از او...