انرژی های تجدید پذیر

بر اساس پژوهش آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، تا ۲۰۵۰ می‌توان بالقوه ۸۶ درصد برق لازم جهان را از...

سفیر نروژ در تهران از امضای قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی این کشور با ایران در زمینه ساخت نیروگاه خورشیدی...

در ایران تنها برق ۲۱۷ روستا از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. سهم انرژی‌های نو و پاک در سبد...

کشوری با ۳۰۰ روز آفتابی در سال، کشوری بادخیز که مقابل باد شهریار نشسته است، انرژی کمتر از دو...

گزارش ۲۰۱۶ سازمان ملل در روز جهانی آب نشان می‌دهد که ۴۴ درصد از نیروگاه‌های زغال سنگ‌سوز در مناطق...

قطع فروش پنل‌های خورشیدی از سوی «آیکیا»، نشان می‌دهد که برای ترغیب بخش خصوصی به تولید انرژی پاک چاره‌ای...

گرم شدن اقیانوس‌ها در ۲۰ سال اخیر شتاب فزاینده‌ای یافته است. روندی که می‌تواند به افزایش سطح آب اقیانوس‌ها...

اعظم بهرامی - چگونگی جایگزینی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از جمله تأمین هزینه‌ها و دستیابی به فناوری‌های لازم و...

طرح اخیر اوباما برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، هم پايانی است بر عصر ذغال سنگ در آمريکا و هم افول...