انستیتو بین‌ المللی پژوهش‌ های صلح استکهلم

روسیه و آمریکا به آرامی زرادخانه‌های هسته‌ای خود را کاهش می‌دهند اما جهان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای امن‌تر نشده...

انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم می‌گوید که در پنج سال گذشته، فروش تسلیحات در جهان ۱۶ درصد افزایش یافته...