انفجار در مجتمع ذوب آهن هرسین

در دو حادثه جداگانه کار در #ذوب_آهن_هرسین در استان کرمانشاه، و یک روستا در شبستر پنج کارگر کشته و...