انفجار مين

انفجار یک مین به جای

انفجار مین باقی‌مانده از دوران

یک کولبر کُرد در شهرستان

یک شهروند اهل ایلام به

۸۱۰ نفر از سال ۱۳۸۴

سه کودک بر اثر انفجار

یک شهروند کرد در مریوان

از ابتدای سال جديد در مناطق مختلف کردستان سه تن از شهروندان کرد به‌علت انفجار مين کشته و زخمی...