انقلاب فرانسه

نمایشگاهی هنری در پاریس به مساله نقش فرانسه در تجارت برده و نمود بحث‌های پیرامون برده‌داری در هنر آن...

سوفی ونیش، تاریخ‌نگار، دوران کنونی را با دوران انقلاب کبیر فرانسه مقایسه می‌کند، از سرود مارسی‌یز گرفته تا پدیدار...

بابک نصیری- امانوئل تود، متفکر فرانسوی مدعایی جنجالی طرح کرده: آنها که با شارلی اعلام همبستگی کردند، همان‌ها هستند...

فلیکس گارسیا موربون - بایسته است که در برنامه درسی آموزش اجباری مدرسه، زمان ویژه‌ای را به موضوع...