انقلاب مصر

ماجد مندور − حسنی مبارک شاید مرده باشد، اما مردم مصر هم‌چنان در سایه او زندگی می‌کنند.

آصف بیات انقلاب‌های بهار عربی را «انقلاب‌های اصلاحاتی» می‌خواند؛ انقلاب‌هایی که به باور او از لحاظ تاکتیکی چشم‌گیر بودند...