انواع خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان را پایان دهید کاری از دعا عدل کاریکاتوریست مصری

۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است، روزی برای به آگاهی‌رسانی درباره شکل‌های عجیب و پیچیده خشونت...