انیمیشن

با هدف نشان دادن تکامل

ساعت‌های پایانی دیدار از موزه است و گارد موزه متوجه می‌شود که چیزی عجیب در حال صورت گرفتن است:...

یک دختر جوان وقتی‌که یک

انیمیشن کوتاه «ترس‌ها» ساخته نتا متلوخ

نسیم روشنایی - فیلم «مترجم» دو شخصیت دارد: آیت‌الله و ضحاک. «مترجم» با کمک مردم ساخته می‌شود. با سازندگان...