ان اس آ

هکرها اسنادی را فاش کردند که نشان‌دهنده‌ دسترسی ان.اس.آ به سیستم پیغام‌دهی بین‌بانکی سوئیفت و نظارت بر نقل‌و‌انتقالات بانکی...