اهدای خون

بشیر حاجی‌بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون یکشنبه ۲۹ دی از کاهش میزان اهدای خون در پاییز و زمستان خبر...

سوتفاهمی از دهه ۱۹۸۰ در حوزه اهدای خون در آمریکا و کانادا مانع دگرباشان جنسی این دو کشور است...