اهل سنت در ایران

یک منبع مطلع درباره شهرام احمدی، زندانی سیاسی اهل سنت کرد می‌گوید که او در پنج دقیقه‌، بدون...

فرناز کمالی- عبدالحمید اسماعیل زهی به رادیو زمانه می‌گوید که انتظار نداشته است تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران،...

سعید آگنجی- نوع رویکرد حاکمیت به مذهب و طرح بحث‌های برآمده از تعصبات مذهبی، باعث سخت‌تر شدن زندگی گروه‌های...