اورنت کولمن

اورنِت کولمن، ساکسیفونیست و آهنگساز برجسته موسیقی جاز که روش‌های رایج این سبک از موسیقی را متحول کرد و...