اورژانس

امین صابری‌نیا، رئیس اورژانس می‌گوید از پنج سال پیش تاکنون برای نوسازی ناوگان اورژانس در ایران اقدامی انجام نشده...

به گفته وزیر بهداشت ایران، نیمی از بیمارستان‌‌های ایران بالای ۵۰ سال قدمت دارند و برای بهسازی آن‌‌ها نیاز...