اول آمریکا

دولت آمریکا در ادامه کاهش بودجه‌های کمکی به فلسطینیان کمک ۲۵ میلیون دلاری به بیمارستان‌های بیت‌المقدس (اورشلیم) شرقی را...

کشورهای حوزه اقتصادی آسیا ـ پاسیفیک در بیانیه نهایی در پاسخ به انتقادهای ترامپ تأکید بر تقویت نظام تجاری...