اومبرتو اکو

در حضور اومبرتو اکو، دانش و آگاهی به آزادی می‌انجامید. اورهان پاموک، برنده نوبل ادبی دریادواره‌اش از اکو به...

امیر کیانپور - اکو به شکلی یگانه از همان ابتدا، پیر متولد شده بود، نه فقط به این دلیل...

شهرت جهانگیر این فیلسوف و زبان‌شناس ایتالیایی مدیون رمان‌هایش بود. تخصص اکو در نشانه‌شناسی بوده است. "نظریه نشانه‌شناسی"...