اپرت عارف و کلنل

قرار بود «اپرت عارف و کلنل» نوشته رضا علامه‌زاده روی صحنه بیاید. اما میسر نشد. این نمایشنامه را اما...