اکبرگنجی

اکبر گنجی- اگر رعایت حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی "شرط لازم" توافق هسته‌ای شود، از همان ابتدا راه توافق...

اکبر گنجی- مسئله اصلی کشورهای عرب منطقه و ایران، مسئله حکومت‌های استبدادی فاسد است. پدیده نوین تبدیل نزاع‌های ریشه‌دار...