اکبر هاشمی رفسنجانی

 شماری از نمایندگان مجلس ایران

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع

گفت‌وگو با محمد صادقی، عضو

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران

 اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس

همزمان با این‌که اکبر هاشمی

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع

محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع

گفت‌وگو با فرخ نگهدار، تحلیلگر

مجمع مدرسین و محققین حوزه‌