اکرم نقابی

در تیرماه ۷۸، سعید زینالی سه روز بعد از واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران، در منزل شخصی و...

در ایران مقاومت مادران تاریخی سی و چند ساله دارد. به بهانه سالروز ۱۸ تیر یادی می‌کنیم از...

میدان مایو، میدان مادران است؛ میدان گردهمایی‌های سیاسی بوینوس‏ آیرس‏. مادرانی پنجشنبه هر هفته در این میدان جمع می‌شوند؛...