اکوتوریسم

ناصر کرمی - استفاده اکوتوریستی از زیستگاه‌های طبیعی در دنیا بی سابقه نیست اما فعالان زیست محیطی باید از...

سازمان‌های میراث فرهنگی و محیط زیست قصد گسترش گردشگری در طبیعت را دارند. اما در این مورد، جز کمبود...