اگزوزها و کلاغ ها

فیروزه رمضان‌زاده - با محسن‌ پاک‌نیت و جهانگیر رها درباره موسیقی پاپ در ایران و نبود معیارهای مطمئن در...

در مرداد و شهریور ماه چند تک‌آهنگ و آلبوم موسیقی تازه در ایران تولید شد. نگاهی داریم به...