ایاد علاوی

دولت جدید عراق بدون وزرای دفاع و کشور و طرح یک دوره مشروط سه ماهه از سوی کردها، از...

ایران با وجود تاکید بر عدم دخالت در امور عراق، متمایل به نخست وزیری مالکی است اما روی این...

نتیجه انتخابات عراق نوعی رفراندوم در داوری مردم نسبت به رهبری مالکی است و ابقای او مستلزم ائتلاف گسترده...

عراق پس از برگزاری انتخابات دوگام بسیار سخت در پیش دارد. نخست اعلام نتیجه و قبول آن از سوی...

انتخابات پارلمانی عراق نه فقط آینده سیاسی نخست وزیر فعلی را روشن می‌کند، بلکه میدان نفوذ ایران و عربستان...

سیامک حیدری - پس از سرنگونی صدام حسین، دولت­هایی که در عراق بر سر کار آمده‌اند همواره با کشمکش احزاب...