ایالت میسوری

در جریان این تجمع۲۰۰ نفره دو پلیس مجروح و چهار معترض بازداشت شده‌اند. معترضان تا صبح روز بعد...

یک نوجوان سیاه‌پوست توسط پلیس در ایالت میسوری آمریکا کشته شد. پیش از این قتل یک نوجوان سیاه‌ پوست...

وزارت خارجه روسیه عصر روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر در بیانیه‌ای با اشاره به ناآرامی‌های سه روز گذشته در ایالات...

تظاهرات در آمریکا از شهر فرگوسن به شهرهای دیگر نیز گسترش یافته و در نیویورک، واشنگتن و شیکاگو نیز...

با کشته شدن دومین نفر توسط پلیس، دامنه خشونت‌ها در این منطقه افزایش یافته است .اعتراض‌ها از ده روز...

پس از یک هفته ناآرامی به دنبال کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست توسط پلیس، مقامات شهر فرگوسن وضعیت اضطراری...