ایدل اسر

دادگاهی در ترکیه چهار فعال سازمان عفو بین‌الملل از جمله مسئولان سابق آن را در مجموع به بیش از...

دادگاه استانبول هشت فعال حقوق بشر را شامگاه چهارشنبه ۲۵ اکتبر / ۳ آبان به‌طور مشروط آزاد کرد.

در میان فعالان حقوق بشری که در استانبول محاکمه می‌شوند دو تن از مسئولان بلندپایه سازمان عفو بین‌الملل در...

این احکام از جمله برای ایدل اِسر، مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل، پتِر اشتویتنر، فعال آلمانی و همچنین یک...

وزارت خارجه اآلمان اعلام کرده که در رابطه با ترکیه دوران سخنان سربسته سپری شده. این پیام به علی...

سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل دادگاه شش فعال حقوق بشر، از جمله مسئول این سازمان در ترکیه را...

۱۰ فعال حقوق بشری که روز چهارشنبه ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر در استانبول بازداشت شده بودند باید همچنان...

مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل همراه با گروهی از فعالان حقوق بشر در بازداشتگاهی نامعلوم به سر می‌برند. کمیساریای...

در ترکیه چندین فعال حقوق بشر، از جمله دو تن از کارکنان اصلی سازمان عفو بین‌الملل بازداشت شدند. این...