ایرانیان خارج از کشور

بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ اروپا در روزهای گذشته صحنه ابراز همبستگی ایرانیان با اعتراضات مردمی اخیر داخل...

۲۰وکیل دادگستری در نامه خود به صادق آملی لاریجانی نوشته‌اند که اکنون جمعی از بهترین فرزندان ایران بنا به...

طرح عفو عمومی که مهرماه گذشته دو فوریت آن در مجلس ایران رد شد، بار دیگر به کمیسیون قضایی...

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها به خبرگزاری...

۷۰ نماینده مجلس طرح دو فوریتی عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و مصونیت قضایی ایرانیان مقیم خارج...

رئیس پلیس اینترپل نیروی انتظامی ایران خبر داد که حدود ۲۰۰۰ هزار ایرانی در کشورهای خارجی در زندان‌ها هستند...

در سال‌های اخیر تعدادی از ایرانیان زندانی در کشورهای مختلف آزاد شده‌اند. در سال ۹۰، ۶۵۶ نفر آزاد شده‌اند،...

پرداخت یارانه به ایرانی‌های مقیم

۷۰۰ زندانی ایرانی در خارج