ایرانیان در هلند

رضا کشاورزی، هفده سال است در هلند زندگی می‌کند. در ایران آموزگار بوده و نویسنده. در هلند هم در...

دومین برنامه «ایرانیان هلند» به گفت‌و‌گو با «مهرناز صالحی»، خواننده، نویسنده و نقاش اختصاص دارد. او حدود سی سال...

اولین برنامه «ایرانیان هلند»، به گفت‌و‌گو با «بیژن مشاور»، پژوهشگر سرطان‌شناس و فعال مدنی، اختصاص دارد.