ایرانیان سوئد

ده‌ها هزار ایرانی در پایان بازی حتی با وجود باخت تیم محبوبشان، این مسابقه را آنگونه که رسانه‌های سوئدی...

گزارش از استکهلم

امروز یکشنبه، سوم نوامبر ۲۰۱۳،

زهرا باقری‌شاد - هراس ایرانیان مهاجر از یکدیگر، تجربه‌ای است که شاید فقط در حد و حدود یک احساس باقی...