ایران در رسانه‌های جهان

ابربمب‌های سنگرشکن آمریکا (لوموند)، پیشنهاد