ایران وایر

هومن راورپور به ترکیه رسیده است. او از استانبول، از سفارت هلند در این شهر و محله آکسارای می...