ایرج فاضل

رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان خمینی تهران با غیر اخلاقی خواندن طرح «پیوند عضو اعدامیان» گفت تیم‌های پیوند حاضر به...

این موضع قوه قضاییه واکنشی‌ست به نامه رئیس جامعه جراحان که خواستار حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری...

رییس جامعه جراحان ایران خواستار حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری شد که در آن امکان اهدای عضو...

ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی در یک نشست خبری که چهارشنبه ۳۰ خرداد در تهران برگزار شد...

رئیس جدید سازمان نظام پزشکی بدون اشاره به روند درمانی کیارستمی در ایران می‌گوید پزشکان فرانسوی به او داروی...