ایرج پزشکزاد

ایرج پزشکزاد، طنز نویس قدیمی ایرانی و نویسنده رمان موفق دایی جان ناپلئون، در«خانواده نیک‌اختر» یک خانواده ایرانی مقیم...

ایرج ادیب‌زاده - سرانجام دایی‏جان ناپلئون به سرزمین اصلی ناپلئون، قهرمان حماسی فرانسوی‏‌ها قدم گذاشت. برگردان فرانسوی رمان پرفروش...