ایرلند

رای دهندگان بریتانیایی پنج‌شنبه ۱۲ دسامبر به پای صندوق‎های رای می‌روند تا برای سومین بار طی پنج سال اخیر...

بوریس جانسون در نخستین سخنرانی خود در مقام نخست وزیری بریتانیا به ارزش‌هایی از جمله برابری و دموکراسی پناه...

۲۸۶ نماینده به طرح برگزیت نخست‌وزیر بریتانیا رأی مثبت دادند و ۳۴۴ رأی منفی. اپوزیسیون خواهان برگزاری انتخابات عمومی...

شهروندان ایرلندی متمم هشتم قانون اساسی این کشور را که با قائل‌شدن حق حیات یکسان برای مادر و جنین...

جمهوری #ایرلند که دو دهه پیش یکی از محافظه‌کارترین کشورهای اروپای غربی به شمار می‌آمد،‌ اکنون یکی دیگر از...

روز جمعه ۲۵ ماه مه / ۴ خرداد جمهوری #ایرلند حق #سقط_جنین برای زنان را به همه‌پرسی گذاشت. حدود...

از ماه نوامبر همجنسگرایان می‌توانند در کشور کاتولیک ایرلند به‌شکل قانونی ازدواج کنند. ایرلند نخستین کشوری است که در...

آوات عیار - در ۱۹ کشور دیگری که ازدواج همجنس‌گرایان قانونی شده است، مسیر انتخابی کنشگران حقوق همجنس‌گرایان پرسیدن...

پس از پارلمان‌های فرانسه، بریتانیا و اسپانیا، پارلمان ایرلند نیز طرح به‌رسميت شناختن کشور فلسطين را تصویب کرد و...