ایرندگان

«ایرندگان» در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

گزارش تصویری - در کنار رودخانه ایرندگان و درختان سر به فلک کشیده خرما، منطقه ایرندگان در استان سیستان...