ایزدی

همزمان با فراخوان هلند به محاکمه اعضای داعش در دادگاهی بین‌المللی، این گروه دستورالعمل‌های جنگ چریکی برای اعضایش منتشر...

کارشناسان کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد کشتار اقلیت ایزدی در سوریه و عراق توسط گروه «دولت اسلامی» (داعش) را...

صدها نفر از پیرزنان و پیرمردان ایزدی که از عوارض جسمی و ذهنی رنج می‌برند، از اسارت داعش...