ایستگاه بین‌المللی فضایی

نگاه کردن به زمین، مکانی که هر روز بر روی آن زندگی می‌کنیم، از مدار زمین و در فضا...