ایمنی

کارگران کشته شده ۳۰ و ۳۴ ساله بوده‌اند. این حادثه دو زخمی هم داشته که یک نفر از آن‌ها...

خارج شدن دستگاه «موش دیوانه» در مجموعه پارک ارم از ریل موجب افزایش نگرانی‌ها در مورد رعایت نشدن استاندارد‌ها...

نعیمه دوستدار - ضعف امکانات در کنار واکنش کند نیروهای امدادی باعث شده است تا دو زن کارگر، نه...

رضا حاجی‌حسینی - در طول سال‌های گذشته با توجه به مسائل اقتصادی و شرایط دشوار کار، ایمنی کارگران کمتر...