ایمنی محل کار

یک کارگر افغان بر اثر ریزش چاه در ساختمانی ناتمام در خیابان پیامبر غربی تهران جان داد.

بیماری تب کریمه کنگو در استان سیستان و بلوچستان شیوع یافته‌. در روزهای اخیر، چند کارگر یک کشتارگاه در...

در پی آتش‌سوزی در یک کارگاه چوب‌بری در جنوب شهر تهران یک کارگر ۱۶ساله جان سپرد.