اینستاگرام

یک عضو کارگروه تعيين محتوای مصاديق مجرمانه اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی وايبر و اينستاگرام فيلتر نمی‌شوند اما محتوای...

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در جلسه کارگروه «تعيين مصاديق مجرمانه فضای مجازی» مطرح شده اما به گفته مشاور رئیس‌جمهور...

مقامات ايران صفحه «بچه پولدارهای تهران» را در شبکه اجتماعی اينستاگرام فيلتر کردند.

عضو کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه گفته در جلسه‌های گذشته کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه که برای بررسی...

خبرگزاری مهر به نقل از